Miasto Mielec

Zbadają wodę na strefie

Będzie monitoring wód powierzchniowych w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W planach jest także badanie jakości gleb. Monitoring wód obejmie 5 punktów: Trześń Małą, Potok Rów, Kanał Chorzelowski, Kanał Jaślańsko-Chorzelowski oraz Rów Leśny. Analiza wykonywana będzie […]