Adriana Miłoś, kandydatka na urząd prezydenta Mielca [MATERIAŁ WYBORCZY]

Adriana Miłoś, kandydatka na urząd prezydenta Mielca - zdjęcie główne

Adriana Miłoś ubiega się o urząd prezydenta Mielca. Z wykształcenia jest ekonomistką i finansistką. Jest mamą dwóch synów; kobietą przedsiębiorczą i bardzo skuteczną w działaniu.

Adriana Miłoś jest pierwszą kobietą w historii na stanowisku wiceprezydenta Mielca. Jako włodarz chce stworzyć miasto przyjaznego do życia, które młodym ludziom da szansę realizacji marzeń, a starszemu pokoleniu poczucie bezpieczeństwa.

Od lat angażuje się w projekty, które mają poprawić jakość życia mieszkańców w wielu obszarach.

Adriana Miłoś – program

Pytana o program wyborczy odpowiada:

– Mam szczęście mieszkać w bezpiecznym, zielonym, wygodnym, wręcz kompaktowym mieście i za cel postawiłam sobie, że Mielec będzie przyjazny do życia. Obszary takie jak: budownictwo, komunikacja, edukacja, przedsiębiorczość, kultura czy bezpieczeństwo wymagają szybkich, efektywnych działań.

Inwestycje

– Dom i rodzina to podstawa, dlatego stawiam na budownictwo mieszkaniowe. Otworzę nowe tereny pod zabudowę jednorodzinną i wielomieszkaniową. Realizowane musi być też budownictwo komunalne. Plan zagospodarowania przestrzennego wyznaczy kierunki rozwoju miasta.

– Podejmę decyzję o niezbędnych rozwiązaniach komunikacyjnych w mieście. Są potrzebne nowe drogi na powstających osiedlach, ale też poprawa i remont tych istniejących. Będę wspierać działania nakierowane na budowę trzeciego mostu i tzw. południowej obwodnicy miasta.

– Będę wspierać przedsiębiorczość, która wpływa na rozwój miast. Działająca od blisko 30 lat Specjalna Strefa Ekonomiczna „Euro-Park” jest miejscem rozwoju innowacyjnych firm w różnych branżach. A rozwój mieleckiego lotniska i terenów wokoło są bardzo ważne dla Mielca.

Edukacja i biznes

Powołam Mieleckie Forum Biznesu zrzeszające firmy na terenie naszego miasta, by służyło budowie społeczności ludzi biznesu.

– Powołam Zakład Aktywizacji Zawodowej, bo to podmiot, który angażuje i aktywizuje osoby z niepełnosprawnościami. Jest to ważne, bo praca każdemu daje poczucie wartości.

– Stworzę Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, gdyż te organizacje potrzebują miejsca i wsparcia finansowego, by skrócić drogę rozwiązywania problemów.

– Mielczanom obiecuję nowoczesną edukację. Otworzę klasy dwujęzyczne, by młodzież miała możliwość rozwoju. Potrzebna jest też modernizacja szkolnego i przedszkolnego zaplecza sportowego i placów zabaw. Przyczynię się do zwiększenia miejsc opieki w żłobkach.

Sport i rekreacja

– Otworzę nowe tereny aktywności sportowej i rekreacji. Boisko na Smoczance nabierze nowego charakteru. W przyjazny naturze sposób udostępnię mieszkańcom teren wokół Stawu Cyranowskiego. Otworzę miejsca wypoczynku przy bulwarach, by mielczanie znaleźli tam wygodny i bezpieczny teren do wypoczynku.

Zadbam o parki tzw. kieszonkowe na mieleckich osiedlach, by mieszkańcy czuli się komfortowo w otoczeniu zieleni. Uważam, że w ramach MBO konieczne jest wydzielenie środków przeznaczonych na zielone płuca miasta.

Urban Lab

– Przeprowadzę zaplanowany remont domu kultury, by jego działalność mogła się rozwijać i mogła służyć mieszkańcom. Kultura i rozrywka jest niezbędna w życiu ludzi i miasta. Szczególnie jeśli chcą z niej korzystać młodzi mielczanie.

Wybuduję Centrum Aktywności Artystycznej, by tworzyć  tradycję kulturalną miasta.

– Stworzę Urban Lab – instrument współpracy Urzędu Miasta z mieszkańcami, firmami, instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi. Jego działania rozwiązałyby problemy mieszkańców Mielca w obszarach wskazanych przez konsultacje społeczne.

Miasto przyjazne do życia

– Nie pominę działań związanych z zapewnieniem mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa, konsultując te potrzeby z służbami mundurowymi i straż miejską. Będę wspierać kluby sportowe.

– Miasto przyjazne do życia tworzy się przez zaangażowanie, kontynuowanie i realizację projektów, ale również przez ciągłe podejmowanie nowych inicjatyw. Stwórzmy go razem.

Wywiad

Startuje pani w wyborach samorządowych na urząd prezydenta. Skąd taka decyzja?

Adriana Miłoś: – Zdeterminowała mnie potrzeba zmian, potrzeba rozwoju miasta i stawianie sobie nowych wyzwań. Jestem zwolennikiem odważniejszych kroków i podejmowania szybkich decyzji w sprawach na rzecz miasta. Mielec jest mi bardzo bliski, bo tu mieszkam, pracuję i mam rodzinę, i uczynienie go miastem przyjaznym do życia ma dla mnie ogromne znaczenie.

Potrzeba zmian

Od 5 lat pracuje pani na stanowisku wiceprezydenta. Czy to pomaga w kampanii?

– Nie wiem czy pomaga, ale na pewno inspiruje. Znam problemy mojego miasta, potrzeby mieszkańców, rozmawiam z ludźmi, inicjuję projekty, ale nie mogę być decyzyjna. Nie jestem prezydentem naszego miasta. Jeszcze nie.

Jak odnajduje się pani jako kobieta w świecie męskiej rywalizacji?

– Nie uważam, żeby płeć miała ogromne znaczenie, szczególnie w życiu zawodowym. Ważniejsze są kompetencje, doświadczenie czy wykształcenie. Jeśli jednak ktoś próbuje to lekceważyć, to powiem, że siła kobiet tkwi w determinacji i wrażliwości.

– Kiedy człowiek, mieszkaniec miasta zderza się z biurokracją w rozwiązywaniu problemów to empatia i zrozumienie są niezwykle ważne. Kobieta nigdy nie czeka, że sprawy załatwią się same. Ja zawsze podejmuję działania.

Hasło pani kampanii brzmi „Mielec przyjazny do życia”. Kiedy miasto takie będzie?

Czasy są trudne. Żyjemy szybko, ale każdy pragnie poczucia bezpieczeństwa, chce mieć pracę, dom, możliwość samorozwoju, opiekę zdrowotną i miejsce rozrywki, by przyjemnie spędzić czas z rodziną czy przyjaciółmi. W Mielcu są obszary do zagospodarowania, wiem o tym i jestem gotowa działać, by ludziom żyło się lepiej.

Co udało się zrobić?

Czy przez te ostatnie lata udało się pani zrobić coś, co świadczy o zaangażowaniu?

– Nigdy nie siedzę z założonymi rękami. Wykonuję obowiązki, ale i sama podejmuję inicjatywy. Angażuję się w życie naszej społeczności. Wszystkie obszary, którymi się zajmuję są ważne, ale kilka działań jest mi szczególnie bliskich.

– Udało mi się zrealizować remont i oddać do użytkowania Mieleckie Centrum Rozwoju Dobrostan, które ukierunkowane jest na działania przeciw uzależnieniom, daje wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych. Również z mojej inicjatywy, budynek przy ul. Skłodowskiej 4 stał się Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych.

– Pozyskałam środki na remont pomieszczeń i powstanie Klubu Seniora Radość. Doprowadziłam do otwarcia miejsca integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którym zarządza Spółdzielnia Socjalna „Witaj” zatrudniająca właśnie osoby z niepełnosprawnościami.

– Z mojej inicjatywy wprowadzony został Program Mielecka Karta „Aktywny N+”. Karta uprawnia osobę z niepełnosprawnościami do korzystania na preferencyjnych zasadach z oferty jednostek Gminy. Sprawdza się też wprowadzony przeze mnie model podziału środków finansujących mieleckie kluby i stowarzyszenia sportowe. Dzięki mojej inicjatywie cyklicznie spotykam się z kobietami biznesu, by wspierać przedsiębiorczość.

– Dbałam i dbam o edukację i pragnę jej rozwoju. Jestem samorządowcem nie z przypadku, nie z potrzeby chwili, ale czynnym i aktywnym.

Wsparcie mielczan

Czy wiele spraw zaprezentowanych w programie wyborczym uda się zrealizować?

– Najszybciej jak jest to możliwe, ale ważnych spraw nie załatwia się krzykiem. Tupet nie jest metodą sprawczą. W kampanii można wszystko obiecać, by zdobyć rozgłos, a mnie nie o to chodzi. Przede wszystkim stawiam na merytoryczne działania, mądre spokojne decyzje i racjonalne myślenie, które dadzą mielczanom konkretne rozwiązania naszych wspólnych problemów.

– Koniec kadencji nie oddziela kreską tego co było, od przyszłych działań. Jestem gwarantem realizacji już zaplanowanych przedsięwzięć. Mielec jest drugim miastem w województwie i jeszcze bardziej należy wzmacniać jego atrakcyjność. Jestem częścią tej społeczności i chcę jej służyć.

Dziękuję i życzę realizacji planów.

– Do tego potrzebne jest wsparcie mielczan, więc o nie zabiegam i bardzo proszę.

Drużyna Adriany Miłoś

Kandydaci do Rady Miejskiej w Mielcu z ramienia KWW Adriany Miłoś.

Okręg 1

1. Paweł Warzecha

2. Jan Myśliwiec

3. Agnieszka Kapusta

4. Anna Niziołek

5. Angelika Jurek

6. Ewa Kwolek

7. Anna Maj-Rogus

8. Grzegorz Durak

Okręg 2

1. Anna Surowiec

2. Wacław Świerczyński

3. Kamila Bik

4. Kacper Kowalski

5. Teresa Smoleń

6. Bartłomiej Lubaś

7. Krystyna Soja

8. Stanisław Kozdęba

Okręg 3

1. Adriana Miłoś

2. Zbigniew Hariasz

3. Renata Pieńczewska

4. Marek Dykas

5. Magdalena Lato-Herchel

6. Olimpia Niziołek

7. Robert Wieczorek

Okręg 4

1. Andrzej Skowron

2. Elżbieta Moskal

3. Jerzy Zorzycki

4. Aleksandra Wrażeń

5. Urszula Zielińska

6. Monika Ćwiok

7. Grzegorz Krzystyniak

8. Anna Tomczyk

Materiał wyborczy sfinansowany przez Komitet Wyborczy Wyborców Adriany Miłoś.
O Mielec Lokalnie 3117 artykułów
Naszym celem i misją zarazem jest przekazywanie informacji z terenu powiatu mieleckiego. W szczególności dotyczy to gmin: Mielec, Radomyśl Wielki, Przecław, Tuszów Narodowy, Padew Narodowa, Czermin, Borowa, Gawłuszowice i Wadowice Górne. Jesteśmy dla Was i piszemy tylko lokalnie. Nasz e-mail: biuro@mieelclokalnie.pl. Zapraszamy na nasze social media:

1 Komentarz

  1. Własciwa osoba na stanowisko Prezydenta Miasta Mielca.Kompetentna, pracowita, otwarta na potrzeby innych.Mająca konkretny program wyborczy.Glosuję na Adrianę Miłoś🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.