Miasto Mielec

Bar mleczny na starówce?

Przybliża się perspektywa uruchomienia pierwszego w mieście baru mlecznego. Jego planowana lokalizacja to parter zmodernizowanej w ubiegłym roku kamienicy przy ulicy Mickiewicza 13. Pomóc w tym mają fundusze zewnętrzne, o które ubiega się mielecki magistrat. […]