Ulica Doliny – brak szacunku dla bohatera?

Ulica Doliny - czy to brak szacunku dla bohatera?

Jedna z dróg na osiedlu Mościska nosi nazwę „ulica Doliny”. Zapewne większość z Was myśli, że chodzi tu o wklęsłą formę terenu. Tymczasem mowa o poruczniku Stanisławie Dolinie, który poświęcił swoje zdrowie i życie dla wolnej Polski. Wielu mielczan jest  tym zbulwersowanych. Uważają, że to brak szacunku dla bohatera.
Na problem zwróciła uwagę radna Urszula Malińska:

– Do dziś ta nazwa nie została zmieniona. Jest nadal ulicą Doliny. I to mimo tego, że wielokrotnie wnioskowaliśmy o zmianę tego stanu rzeczy. To samo dotyczy ulicy Gwoździowskiego, która powinna nosić pełną nazwę, czyli ks. Bolesława Gwoździowskiego, osoby zacnej i zasłużonej – podkreśliła na ostatniej sesji Rady Miasta.

O kogo chodzi?

Waldemar Wiącek, naczelnik Wydziału Urbanistyki Urzędu Miasta, tłumaczy, że ulice Doliny i Gwoździowskiego, podobnie jak inne trakty miały pełne nazwy. Ale w 2016 roku jedną uchwałą zredukowano je w celu ich uproszczenia. Naczelnik obiecał jednak, że podejmie działania, aby obie ulice odzyskały pełne nazwy. I rzeczywiście w programie najbliższej (28.01) sesji Rady Miasta jest punkt poświęcony zmiany nazwy ulicy Doliny.

Ulica Doliny - czy to brak szacunku dla bohatera?
O kogo chodzi? Porucznik Stanisław Dolina urodził się w 1909 roku. Z wykształcenia był krawcem. Taki zawód uprawiał w Mielcu, angażując się przy tym w życie społeczności lokalnej. Już miesiąc po napaści Niemiec na Polskę zaczął tworzyć grupę konspiracyjną. W Związku Walki Zbrojnej pełnił funkcję komendanta rejonu Mielec. Organizował akcje dywersyjno-sabotażowe. Po wkroczeniu do Polski Sowietów, trafił do łagrów. Po powrocie do Polski w 1947 roku był inwigilowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Zmarł w 1973 roku po jednym z przesłuchań. W 1998 r. Rada Miejska nadała jego imię jednej z ulic na osiedlu Mościska. Dwa lata temu na osiedlu Smoczka powstał jego mural.

Ulica Doliny - czy to brak szacunku dla bohatera?
Ks. Bolesław Gwoździowski (1910-1978) – mielczanin, kapłan, nauczyciel i wychowawca młodzieży. Jako rektor kaplicy gimnazjalnej św. Stanisława Kostki uchronił ją od likwidacji i zamiany na placówkę oświatową. W 1979 r. stała się ona pierwszą świątynią nowo tworzonej parafii Ducha Świętego. 25 października 2007 r. Rada Miasta nadała jego imię jednej z ulic na osiedlu Smoczka.
O Mielec Lokalnie 3110 artykułów
Naszym celem i misją zarazem jest przekazywanie informacji z terenu powiatu mieleckiego. W szczególności dotyczy to gmin: Mielec, Radomyśl Wielki, Przecław, Tuszów Narodowy, Padew Narodowa, Czermin, Borowa, Gawłuszowice i Wadowice Górne. Jesteśmy dla Was i piszemy tylko lokalnie. Nasz e-mail: biuro@mieelclokalnie.pl. Zapraszamy na nasze social media:

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.