Na pomoc mieleckim przedsiębiorcom. Bardzo dobra decyzja Rady Miasta

Na ostatniej (24.04) sesji Rada Miasta podjęła uchwały, na mocy których lokalny biznes, który mocno ucierpiał w wyniku epidemii koronawirusa, będzie mógł korzystać z dodatkowych form wsparcia. Chodzi głównie o zwolnienia z podatków od nieruchomości.

Dzięki podjętym uchwałom mieleccy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na:

 • zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z obostrzeniami związanymi z epidemią Covid – 19, a których nie dotyczą zwolnienia od podatku od nieruchomości.
 • ulgę dotyczącą należności pieniężnych dla Urzędu Miasta lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę, lub użytkowanie przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą skorzystać przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji z powodu Covid-19

Dotyczy to  działalności:

 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD 82.30.Z)
 • twórczej związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0)
 • związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z)
 • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD.56.30)
 • związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (PKD 96.02.Z)
 • związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (PKD 96.09.Z)
 • usługowej związaną z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)
 • związanej ze sportem, rozrywkową i rekreacyjną (PKD 93.0), w szczególności polegającą na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness
 • związaną z prowadzeniem usług hotelarskich.

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, których terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.
Za pogorszenie płynności finansowej uznaje się spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19 polegający na spadku sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: nie mniej niż o 15 procent, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch  kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Więcej informacji na temat pomocy mieleckim przedsiębiorcom przeczytacie TUTAJ.
O Mielec Lokalnie 3111 artykułów
Naszym celem i misją zarazem jest przekazywanie informacji z terenu powiatu mieleckiego. W szczególności dotyczy to gmin: Mielec, Radomyśl Wielki, Przecław, Tuszów Narodowy, Padew Narodowa, Czermin, Borowa, Gawłuszowice i Wadowice Górne. Jesteśmy dla Was i piszemy tylko lokalnie. Nasz e-mail: biuro@mieelclokalnie.pl. Zapraszamy na nasze social media:

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.