Gmina Przecław obszarem zagrożonym ptasią grypą

Gmina Przecław obszarem zagrożonym ptasią grypą

Część powiatu mieleckiego została ustanowiona obszarem zagrożenia ptasią grypą. Chodzi o teren położony na wschód od drogi wojewódzkiej nr 985 i na południe od traktu relacji Tuszyma – Dobrynin z przysiółkami Dąbie, Gumienice i Chęcin.

W niedzielę (07.03) Państwowy Instytut Weterynarii poinformował o ognisku wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wirus  stwierdzono w gospodarstwie w Ostrowie, w powiecie ropczycko-sędziszowskim, gdzie przebywało wiele tysięcy indyków rzeźnych. To pierwsze ognisko tego wirusa na Podkarpaciu.
Wojna z ptasią grypą

W związku z zaistniała sytuacją utworzono dwie strefy: zapowietrzoną (w promieniu 3 km od ogniska) i zagrożoną (10 km ). Oba obszary obejmują powiat ropczycko-sędziszowski oraz częściowo dębicki i mielecki. W tym ostatnim rzecz dotyczy terenu położonego na wschód od drogi wojewódzkiej nr 985 i na południe od traktu relacji Tuszyma – Dobrynin z przysiółkami Dąbie, Gumienice i Chęcin.

W strefie zagrożonej wskazane jest przetrzymywanie drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach. Nie ma tam możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Należy zabezpieczyć pożywienie przed dostępem zwierząt dzikich i nie karmić drobiu na zewnątrz budynków. Restrykcje mają trwać około 3 tygodnie i mogą być przedłużane w zależności od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu.

Hodowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu.

Podstawowe środków bezpieczeństwa:

 • pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
 • zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem dzikich zwierząt i ptactwa,
 • karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków,
 • stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
 • stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
Objawy mogące wskazywać na ptasią grypę:

 • zwiększona śmiertelność,
 • apatia,
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody;
 • duszność, sinica,
 • wybroczyny,
 • biegunka,
 • nagły spadek nieśności,
 • „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup),
 • drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów

Jeśli hodowca drobiu zauważy u swoich ptaków któreś z powyższych objawów, powinien niezwłocznie poinformować najbliższego lekarza weterynarii.

Wojewoda reaguje

Wojewoda podkarpacki, Ewa Leniart opublikowała rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków. Dokument ten określa między innymi obszar zapowietrzony i zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz zakazy i nakazy obowiązujące w tych strefach.

Ptasia grypa jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z bardzo wysokiej śmiertelności u ptactwa domowego.
Kraj, w którym pojawi się choćby jedno ognisko grypy, nie może eksportować produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, a czasem z całego państwa.

Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Niekiedy zakażeniu może ulec też człowiek, ale są to sytuacje bardzo rzadkie i w praktyce ograniczają się do Azji i Afryki. Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku ludzkiej ofiary śmiertelnej.
O Mielec Lokalnie 3115 artykułów
Naszym celem i misją zarazem jest przekazywanie informacji z terenu powiatu mieleckiego. W szczególności dotyczy to gmin: Mielec, Radomyśl Wielki, Przecław, Tuszów Narodowy, Padew Narodowa, Czermin, Borowa, Gawłuszowice i Wadowice Górne. Jesteśmy dla Was i piszemy tylko lokalnie. Nasz e-mail: biuro@mieelclokalnie.pl. Zapraszamy na nasze social media:

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.