Gmina Wadowice Górne

Uratować Matkę Bożą

Naprzeciwko kościoła parafialnego p.w. Św. Anny w Wadowicach Górnych, w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych, znajduje się kamienno-betonowa figura Matki Bożej. Obiekt ten na początku XX w. postawiono w miejscu ołtarza głównego starego kościoła. Figura, która […]