Tadeusz Ryczaj jednak z rondem? Jest wyrok sądu

Przed nami uroczyste upamiętnienie Ryczaja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił decyzję wojewody Ewy Leniart w sprawie nadania imienia Tadeusza Ryczaja rondu na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. Patronat ten miał propagować komunizm.
Sprawa dotyczy uchwały Rady Miasta w Mielcu z ubiegłego roku. Na jej mocy Tadeusz Ryczaj został patronem ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Przemysłowej, czyli przy bramie głównej do strefy. Kiedy wydawało się, że wieloletni dyrektor Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego znajdzie swoje godne miejsce, zaczęła się dziać.

Kim był Tadeusz Ryczaj?

Do akcji wkroczyła wojewoda Ewa Leniart, która najpierw wszczęła postępowanie, a następnie podjęła decyzję o unieważnieniu uchwały w tej sprawie. W swej decyzji posiłkowała się ona opinią IPN, która wskazuje, że upamiętnienie Ryczaja w przestrzeni publicznej jest propagowaniem komunizmu.

W uzasadnieniu czytamy między innymi, że Tadeusz Ryczaj najpierw działał w komunistycznych organizacjach młodzieżowych. Następnie był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wszedł w skład Komitetu Wojewódzkiego tej partii. Należał również do Egzekutywy KW PZPR w Mielcu. Z ramienia PZPR zdobył mandat posła PRL.
Z taką argumentacją nie zgadza się Bogdan Bieniek, przewodniczący Rady Miasta w Mielcu.

– Tadeusz Ryczaj w latach 1966-89 był dyrektorem WSK. Mieszkańcy pamiętają, że dzięki temu zakładowi, które dawał miejsca pracy, powstały szkoły, osiedla. Na wysokim poziomie stały przemysł, kultura, sport. Według ankiet prawie 80 % mielczan popiera ten patronat.

– Pani wojewoda twierdzi jednak, że Tadeusz Ryczaj poprzez swoją działalność w PZPR był współodpowiedzialny za utrwalanie władzy ludowej. Jednocześnie napisała, że wszelkie inne argumenty o pracy w WSK i jego wkładu w rozwój miasta nie wzięła pod uwagę. Pozostają one bowiem poza sferą oceny prawnej naszej uchwały. Trudno się z tym zgodzić, bowiem ustawa nie zrujnuje działalności w PZPR nawet na wysokich szczeblach, z symbolizowaniem komunizmu – irytował się przewodniczący Bieniek.

Co zrobi wojewoda?

Samorząd Mielca wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Ten, jak się okazuje, przyznał mu rację i uchylił unieważnienie uchwały w sprawie Tadeusza Ryczaja.
Co dalej? Wojewodzie przysługuje prawo do odwołania się od tego wyroku. Jeśli tak zrobi, sprawa będzie ponownie rozpatrywana przez sąd wyższej instancji, czyli Naczelny Sąd Administracyjny.

Tadeusz Ryczaj jednak patronem ronda? Jest wyrok sądu
Rondo przy bramie głównej SSE.
O Mielec Lokalnie 3111 artykułów
Naszym celem i misją zarazem jest przekazywanie informacji z terenu powiatu mieleckiego. W szczególności dotyczy to gmin: Mielec, Radomyśl Wielki, Przecław, Tuszów Narodowy, Padew Narodowa, Czermin, Borowa, Gawłuszowice i Wadowice Górne. Jesteśmy dla Was i piszemy tylko lokalnie. Nasz e-mail: biuro@mieelclokalnie.pl. Zapraszamy na nasze social media:

2 Komentarze

  1. Wspaniały, dobry człowiek. O wielkich umiejętnościach organizacyjnych – dbający o rodzinę, zakład pracy oraz miasto i okolice.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.