„Odwołanie dyrektora szpitala było absurdalne”

Starosta: - Ludzie umierają z powodu koronawirusa

Zarząd Powiatu odwołał Zbigniewa Torbusa z funkcji dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Mielcu po to, żeby dzień później… na nowo powierzyć mu obowiązki dyrektora szpitala. – Dla mnie to też jest absurdalne – przyznaje starosta Stanisław Lonczak.

Zbigniew Torbus dokładnie w drugą miesięcznicę swojej pracy na tym stanowisku został… odwołany. Powód? Złożenie przez niego oświadczenia majątkowego po terminie. Dzień później Zarząd Powiatu… powierzył Torbusowi pełnienie obowiązków szefa szpitala. Czy władze powiatu musiały podejmować takie absurdalne decyzje? Odpowiada Stanisław Lonczak, starosta mielecki:

Trudny czas dla szpitala

Dyrektor szpitala nie złożył w wymaganym terminie 30 dni od dnia powołania oświadczenia majątkowego i to jest potwierdzony fakt. Zapewne dyrektor mógłby udzielić dokładnej odpowiedzi, co było przyczyną niezłożenia w terminie oświadczenia majątkowego.

To był bardzo trudny okres dla szpitala, jego załogi i samego dyrektora. Był ogromny wzrost zachorowań i zgonów pacjentów. Wielogodzinne postoje karetek pogotowia przed szpitalem z pacjentami z całego województwa i zakażenia załogi szpitala. Wszystko to zapewne bardzo zajmowało czas dyrektora. Musiał temu wszystkiemu wraz z personelem zaradzić. To było ważniejsze, niż inne sprawy.
Dlaczego więc Zarząd Powiatu odwołał dyrektora?

Przepisy prawa nakazują osobie powołanej na funkcję dyrektora szpitala, złożenie oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia powołania. Jeżeli w tym terminie nie złoży oświadczenia majątkowego, to na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym organ właściwy musi odwołać go w terminie do 30 dni.

Gdyby Zarząd Powiatu tego nie zrobił, mogłoby to skutkować oskarżeniem zarządu przez organy państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne i wojewoda, o nieprzestrzeganie prawa. W Polsce są przypadki odwołań dyrektorów szpitali i ponownego powierzenia im obowiązków do czasu wyłonienia dyrektora po przeprowadzonej procedurze konkursowej. Nieodwołanie dyrektora w tej sytuacji prawnej byłoby naruszeniem prawa.

Takie są przepisy prawa

Tyle, że Zbigniew Torbus i tak będzie zarządzał szpitalem.

Niestety przepisy prawa mamy takie, a nie inne i przestrzegając ich podejmuje się czasami decyzje, które pozbawione są sensu, jak w tym przypadku. Dyrektor nie został odwołany z powodu nadużyć czy zaniedbań w zarządzaniu. Stało się tak z powodu przeoczenia terminu złożenia oświadczenia majątkowego, a więc z przyczyny wydawałoby się błahej. Z chwilą odwołania, czyli 7 grudnia musiał złożyć oświadczenie majątkowe a od dnia 8 grudnia, gdy zostało mu powierzone pełnienie obowiązków dyrektora szpitala, musi do 30 dni złożyć kolejne oświadczenie majątkowe.
Dla mnie jest to absurdalne. Ale takie ktoś uchwalił przepisy prawa i nałożył takie obowiązki na dyrektorów szpitali i nie tylko. Te przepisy prawa obowiązują wszystkich pracujących w samorządach na stanowiskach kierowniczych. Póki co, nie ma woli politycznej, aby zmienić przepisy prawa w tym zakresie.

Zbigniew Torbus
Zbigniew Torbus, od czterech dni pełniący obowiązki dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.
O Mielec Lokalnie 3116 artykułów
Naszym celem i misją zarazem jest przekazywanie informacji z terenu powiatu mieleckiego. W szczególności dotyczy to gmin: Mielec, Radomyśl Wielki, Przecław, Tuszów Narodowy, Padew Narodowa, Czermin, Borowa, Gawłuszowice i Wadowice Górne. Jesteśmy dla Was i piszemy tylko lokalnie. Nasz e-mail: biuro@mieelclokalnie.pl. Zapraszamy na nasze social media:

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.