Aktualny stan terenów objętych powodzią – Mielec i powiat mielecki [FILM]
Dziś (23.05.) rano wodowskaz na ujęciu wody w Mielcu wskazywał poziom 724 cm, ale wysokość lustra wody przestała rosnąć, co związane jest z pewną stabilizacją sytuacji w górnym biegu Wisłoki. Rzeka cały czas utrzymuje się między wałami przeciwpowodziowymi. Strażacy nadal pracują przy usuwaniu wody z podtopionych budynków mieszkalnych i gospodarczych.

W związku z zaistniałą sytuacją został wprowadzony zakaz ruchu pieszego i rowerowego na kładce nad Wisłoką przy ulicy Rzecznej. Sytuacja uzależniona jest obecnie od aury. Jeżeli nie będzie intensywnych opadów deszczu należy się spodziewać powolnego spadku poziomu wody na Wisłoce.

W czwartek i piątek (23-24.05) w Mielcu mogą wystąpić słabe opady deszczu. W Urzędzie Miejskim przez całą dobę dyżurują członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którzy monitorują stan rzeki oraz sytuację powodziową na terenie Mielca. Kontakt z dyżurnymi pod nr tel. 986.
Sytuacja w powiecie mieleckim

Gmina Mielec

Podtopienia spowodowane opadami: Wola Mielecka, Książnice, Goleszów, Podleszany, Rzędzianowice, Rydzów, Chorzelów, Złotniki, Trześń,

Gmina Przecław

Działania ratownicze prowadzone są nieprzerwanie. Na granicy Białego Boru i Tuszymy gwałtowne zwiększanie się poziomu wód w kanałach i rowach przydrożnych, w dalszym ciągu występują podtopienia budynków i gospodarstw w tym rejonie. Wzdłuż koryta rzeki Wisłoki w miejscowościach: Przecław, Błonie, Kiełków i Podole częściowe podtopienia upraw rolnych spowodowane odcinkowymi wylewami. W przypadku przerwania wałów i wystąpienia rzeki Wisłoki niebezpieczeństwo wielohektarowych podtopień gospodarstw jednorodzinnych i terenów rolnych.

Gmina Radomyśl Wielki

Utrzymuje się zalanie znacznych obszarów (głownie rolniczych) na ternie całej gminy. Najgorsza sytuacja jest w miejscowościach Podborze. Obecnie następuje powolne cofanie się wód opadowych. Nadal ok. 50 proc. miejscowości Podborze jest zalana. Drogi są już tam jednak przejezdne
Gmina Wadowice Górne.

Podtopienia występują na terenie całej gminy Wadowice Górne, w obrębie wszystkich trzynastu sołectw. Opada poziom wód na głównych ciekach wodnych. Woda w rozlewiskach opada. W nocy zgłoszono wzrost poziomu wody w przysiółku Kopaniny (Wadowice Dolne). Powrót intensywnych opadów spowoduje wzrost poziomu wody na Potoku Zgórskim, Jamnicy i rzece Breń.

Gmina Padew Narodowa.

Stan wód na ciekach w gminie utrzymuje się na wysokim poziomie.  Ciągły wzrost poziomu wód. Na granicy gmin Tuszów Narodowy, Padew Narodowa podtapiane sołectwo Babule przez kanał Kozieniec oraz napływające wody z terenów leśnych. Na kanale Chorzelowskim wysoki poziom wód – w Rożniatach, strażacy usuwali z kanału zator gałęzi, który tamował przepływ wód.
Gmina Czermin

Breń Osuchowski i Dąbrówka Osuchowska zabezpieczają zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. Przelewa się woda przez drogę powiatową Ziempniów-Zabrnie.

 
O Mielec Lokalnie 3113 artykułów
Naszym celem i misją zarazem jest przekazywanie informacji z terenu powiatu mieleckiego. W szczególności dotyczy to gmin: Mielec, Radomyśl Wielki, Przecław, Tuszów Narodowy, Padew Narodowa, Czermin, Borowa, Gawłuszowice i Wadowice Górne. Jesteśmy dla Was i piszemy tylko lokalnie. Nasz e-mail: biuro@mieelclokalnie.pl. Zapraszamy na nasze social media:

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.