Radni dziękują ARP za zablokowanie sortowni śmieci

Radni dziękują ARP za zablokowanie sortowni śmieci

Rada Miasta wydała oświadczenie, w którym dziękuje Agencji Rozwoju Przemysłowej za zablokowanie budowy w Mielcu sortowni śmieci.

Przypomnijmy, że spółka Empol zamierzała w centrum Specjalnej Strefy Ekonomicznej uruchomić bazę gromadzenia i przeładunku śmieci.
Decyzja środowiskowa

Obiekt miał stanąć pomiędzy halami produkcyjnymi, w których pracuje łącznie kilkanaście tysięcy osób; zaledwie 700 metrów od zabudowań mieszkalnych.

Składowane miały tam być między innymi odpady: opakowaniowe, z budowy i remontów, pochodzące z infrastruktury drogowej, w tym ziemia z terenów zanieczyszczonych; komunalne włącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Do hali dobowo miało wjeżdżać ponad 70. ciężarówek z odpadami.  Wyładunek i praca w obiekcie miały się odbywać przy zamkniętych drzwiach i uruchomionej wentylacji mechanicznej. Następnie śmieci miały trafiać do pojazdów transportowych i przewożone nimi do miejsca ich utylizacji.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji 8 grudnia 2020 roku wydał prezydent Jacek Wiśniewski. Zrobił to bez… przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Sprzeciw społeczny

Protesty mieszkańców, przedsiębiorców i radnych przyniosły pożądany efekt. Agencja Rozwoju Przemysłu skorzystała z prawa pierwokupu nieruchomości i zablokowała budowę stacji składowania i przeładunku śmieci.

W efekcie wydana przez prezydenta Wiśniewskiego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przestała mieć jakiekolwiek znaczenie.

Mieleccy radni na ostatniej sesji jednogłośnie przegłosowali oświadczenie, w którym dziękują ARP za zablokowanie kontrowersyjnego przedsięwzięcia.

Oświadczenie Rady

 „Rada Miejska w Mielcu z satysfakcją przyjmuje decyzję Agencji Rozwoju Przemysłu w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu hali znajdującej się w centrum Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której planowana była stacja przeładunkowa odpadów komunalnych. Planowana inwestycja spotkała się ze stanowczym sprzeciwem przedsiębiorców i mieszkańców. Protestowała także Rada Miejska, czego wyrazem był apel, który podjęła na nadzwyczajnej sesji 10 lutego b.r.
Wyrażamy uznanie, że głos ten został usłyszany, a argumenty podniesione przez radnych, przedsiębiorców i lokalną społeczność – zrozumiane. Pragniemy podziękować zarządowi ARP na czele z prezesem zarządu, Cezariuszem Lesiszem oraz dyrektorowi mieleckiego oddziału, Waldemarowi Barnasiowi za decyzję podjętą w interesie mieszkańców. Ufamy, ze decyzja Agencji pozwoli na utrzymanie przemysłowego charakteru tego terenu będącego jednocześnie miejscem pracy dla tysięcy ludzi.”
O Mielec Lokalnie 3113 artykułów
Naszym celem i misją zarazem jest przekazywanie informacji z terenu powiatu mieleckiego. W szczególności dotyczy to gmin: Mielec, Radomyśl Wielki, Przecław, Tuszów Narodowy, Padew Narodowa, Czermin, Borowa, Gawłuszowice i Wadowice Górne. Jesteśmy dla Was i piszemy tylko lokalnie. Nasz e-mail: biuro@mieelclokalnie.pl. Zapraszamy na nasze social media:

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.