Oto nowy Park Leśny na Kazimierza Wielkiego

Odbiorami technicznymi zakończyła się przebudowa Parku Leśnego przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Kosztowało to prawie półtora miliona złotych.

Pierwszy etap rewitalizacji Parku Leśnego polegał na wycięciu martwych drzew. Usunięto także sztuki o złym stanie zdrowotnym i zagrażające bezpieczeństwu przechodniów.

Park Leśny a wycinka

Operacja ta wzbudziła sporo kontrowersji. – Jesteśmy zwolennikami tej modernizacji, ale liczba drzew zdrowych przeznaczonych do wycinki zatrważa nas. Nie chcemy betonowej karykatury w miejscu parku  – podkreślał Tomasz Bednarczyk, przewodniczący Rady Osiedla Kazimierza Wielkiego.
Ta rewitalizacja bardziej przypomina mi jakąś totalną wycinkę. Mam nadzieję, że pierwszy etap przedsięwzięcia, czyli usunięcie 630 drzew, będzie ostatnim. Dalsza wycinka grozi pozbawieniem sensu tego wspaniałego miejsca – komentował z kolei radny miejski, Jarosław Szczerba. Zaznaczył też, że całe swoje dzieciństwo i młodość spędził w parku przy ulicy Kazimierza Wielkiego.

Ciąg pieszo-jezdny

Inwestycja jednak szła swoim torem. Park Leśny wzbogacił się o około pięćset drzew rodzimych gatunków (klon, jawor, brzoza brodawkowata, buk pospolity, dąb i wiąz szypułkowy, jesion, świerk pospolity i modrzew europejski). Pojawiło się ram również 10 142 nowych sztuk krzewów.

Tak wygląda nowy park przy Kazimierza Wielkiego

Wzbogacono runo parkowe poprzez posadzenie ponad 41 tysięcy bylin. Od strony ulicy Wolności założono trawniki parkowe. Posadzono także żywopłot z grabu pospolitego i wiele roślin cebulowych.

Drugi etap polegał na budowie ciągu pieszo – jezdnego wraz z montażem nowych ławek i koszy na śmieci. Dodatkowo wykonano rurarz w miejscach kolizyjnych pod przebudowę oświetlenia parku i założenia monitoringu. Ta część rewitalizacji miejskiego parku wyceniono na 490 155 zł.

Tak wygląda nowy park przy Kazimierza Wielkiego

Fundusze unijne

Inwestycję zrealizowano w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec”, na które magistrat pozyskał dotację unijną.
Celem rewitalizacji było przede wszystkim stworzenie miejsca bezpiecznego i estetycznego, przeznaczonego do spacerów i wypoczynku w cieniu drzew. – Wykonane prace pielęgnacyjne i nowe nasadzenia zatrzymały proces zamierania drzewostanu parkowego. Przywrócono charakter lasu z przewagą drzew liściastych rodzimych. Wzbogacono też bioróżnorodności parku. To może przyczynić się do zadomowienia się gatunków ptaków i zwierząt żyjących w parkach – przekazuje Urząd Miasta.
O Mielec Lokalnie 3116 artykułów
Naszym celem i misją zarazem jest przekazywanie informacji z terenu powiatu mieleckiego. W szczególności dotyczy to gmin: Mielec, Radomyśl Wielki, Przecław, Tuszów Narodowy, Padew Narodowa, Czermin, Borowa, Gawłuszowice i Wadowice Górne. Jesteśmy dla Was i piszemy tylko lokalnie. Nasz e-mail: biuro@mieelclokalnie.pl. Zapraszamy na nasze social media:

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.