Miasto Mielec

Szkoły dla reemigrantów w Mielcu?

W ostatnim czasie coraz więcej rodzin, z różnych powodów, powraca z zagranicy do Polski. Ten proces dotyczy również powiatu mieleckiego. Stąd idea powstania szkół dla dzieci reemigrantów. Pomysłodawcą takiego rozwiązania jest radny powiatowy, Antoni Skawiński: […]