Miasto chce przejąć Stawy Cyranowskie i uczynić z nich drugą SolinęStawy Cyranowskie to akwen i tereny wokół niego w rejonie ul. Partyzantów o łącznej powierzchni ok. 82 hektary. Pierwotnie zakładano, że stawy będą pełnić funkcje retencyjne. Jednak wykluczyły to analizy hydrologiczno-geologiczne. Jedyną opcją jest więc stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji.
Koncepcja zagospodarowania stawów wyznacza trzy strefy. W pierwszej z nich zapisana jest możliwość wykonania: ścieżek rowerowych, wieży obserwacyjnej i wiaty edukacyjnej. W drugiej – wiat i pawilonów edukacyjnych, pomostów i przystani dla sprzętu wodnego. Strefa trzecia skupia usługi związane ze sportem. Jest też możliwość umiejscowienia tam parkingów, boisk z zapleczem dla gastronomii i usług.
Sęk w tym, że stawy są dziś własnością Agencji Nieruchomości Rolnych, a otaczające je grunty należą do Lasów Państwowych. Urzędnicy przekonują jednak, że przejęcie tego całego obszaru jest możliwe pod warunkiem realizowania tam działań z zakresu edukacji, kultury i sportu.
Miasto wystosowało już wniosek do ANR o nieodpłatne przejęcie akwenu. – Jest to o tyle istotne, że w tym dokumencie jest deklaracja, że w terminie 9 lat ta inwestycja zostanie zrealizowana, a w przyszłym roku będzie już rozpoczęta – zaznaczył Waldemar Wiącek, naczelnik Wydziału Urbanistyki Urzędu Miasta. – Nie czekając na odpowiedź z Agencji, rozpoczęliśmy rozmowy z Lasami Państwowymi na temat przejęcia gruntów wokół akwenu praz zamiany części z nich na inne nieruchomości.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.