Kronospan z pozwoleniem na dalszą działalność. Odwołania odrzucone
Ministerstwo Środowiska oddaliło odwołania od pozwolenia na dalszą działalność firmy Kronospan w Mielcu, które wydał marszałek województwa, Władysław Ortyl. Co ciekawe odrzucone zostały wszystkie odwołania: zarówno strony społecznej, jak i samego Kronospanu. Minister przywrócił również uchylony wcześniej przez siebie rygor natychmiastowej wykonalności pozwolenia na działalnośc.

W uzasadnieniu resortu środowiska czytamy: „Instalacja zakładu po modernizacji spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki (…). Jej eksploatacja przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zwłaszcza ze względu na znaczące ograniczenie emisji pyłu, a także substancji zapachowych powodujących uciążliwość, na które skarżą się mieszkańcy. Za nałożeniem rygoru natychmiastowej wykonalności przemawia zatem interes społeczny. Natomiast określenie w decyzji terminów dla wymagalności obowiązku prowadzenia pomiarów ciągłych jest konieczne, ponieważ na wykonanie stanowisk do pomiarów, zakup, i zainstalowanie aparatury pomiarowej potrzebny jest czas i środki finansowe.”
Kronospan ogłasza sukces: – Minister rozpatrzył w trybie autokontroli naszą skargę na uchylenie rygoru. Jest to wynik naszego odwołania i uznania za bezzasadne argumentów przytaczanych przez wnioskujących o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności pozwolenia na działalność. Jest to wynik naszego odwołania i uznania za bezzasadne argumentów przytaczanych przez wnioskujących o uchylenie rygoru – nie kryje satysfakcji Dagmara Mach, dyrektor ds. sprzedaży Kronospan Mielec.
Z kolei w komunikacie popisanym przez Marlenę Bogdan, rzecznik Kronospanu, czytamy m.in.: „Rygor natychmiastowej wykonalności został przywrócony, a nasze proekologiczne zmiany zauważone i potwierdzone. Cieszymy się, że sprawy znalazły najbardziej optymistyczne dla mielczan rozstrzygnięcie. Mamy nadzieję, że tego typu rozstrzygnięcia postawią tamę przed kolejnymi kłamliwymi interpretacjami, noszącymi znamiona umyślnych manipulacji, dotyczących naszej działalności”.
Co na to mieszkańcy? – Decyzja o oddaleniu odwołania wszystkich stron, jeśli chodzi o pozwolenie zintegrowane, jest poniekąd dobrą dla nas decyzją – mówił Radiu Leliwa Szymon Kuś ze stowarzyszenia Specjalna Strefa Ekologiczna. – My odwoływaliśmy się od sposobu wydania tego pozwolenia, natomiast Kronospan od zapisów: obowiązków monitoringu, ograniczenia emisji itd. I te jego zastrzeżenia zostały oddalone. To dobra wiadomość dla mielczan. To jednak nie koniec walki o czyste powietrze.
O Mielec Lokalnie 3115 artykułów
Naszym celem i misją zarazem jest przekazywanie informacji z terenu powiatu mieleckiego. W szczególności dotyczy to gmin: Mielec, Radomyśl Wielki, Przecław, Tuszów Narodowy, Padew Narodowa, Czermin, Borowa, Gawłuszowice i Wadowice Górne. Jesteśmy dla Was i piszemy tylko lokalnie. Nasz e-mail: biuro@mieelclokalnie.pl. Zapraszamy na nasze social media:

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.