Koronawirus dotarł też do kościołów. Jest dyspensa od obowiązku mszy świętej

Znamy szczegóły dotyczące pogrzebu ks. prałata Kazimierza Czesaka

W związku z zagrożeniem epidemii koronawirusa ks. Andrzej Jeż, biskup tarnowski, któremu podlegają także mieleckie parafie, udzielił dziś (13.03) dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w mszach świętych. W specjalnym komunikacie biskup prosi o modlitwę szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i św. Szymona z Lipnicy. Wczoraj zarządzenie w tej sprawie wydała Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski.

Dyspensa dotyczy to osób: w podeszłym wieku, chorych lub mających objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nam nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zakażeniem koronawirusem. Zarządzenie to obowiązuje do końca marca zarówno diecezjan, jak i tych, którzy przebywają na terenie diecezji rzeszowskiej.
Sytuacja, w jakiej obecnie się znajdujemy, wymaga od nas odpowiedzialnego podporządkowania się zaleceniom władz państwowych, ale również mobilizuje nas do jeszcze większego wysiłku duchowego. Ten Wielki Post przybrał dodatkowy charakter umartwienia. Starajmy się przeżywać nasze obawy i lęki łącząc je z brzemieniem krzyża Jezusa Chrystusa. Wykorzystajmy tę trudną sytuację także jako czas swoistych rekolekcji, służących wzmożonej modlitwie, przypomnieniu najważniejszych prawd o Bogu i człowieku, a także jeszcze większemu pogłębianiu osobistej relacji z Bogiem i ze wspólnotą Kościoła, która w trudnych czasach pragnie dawać oparcie i nieść pomoc swoim wiernym – napisał ks. Andrzej Jeż, biskup tarnowski (na zdjęciu).

Wczoraj (12.03) zarządzenie w tej sprawie wydała Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Oto jego treść: – „Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

 • osobom w podeszłym wieku,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje.

W czasie liturgii do dnia 29 marca należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

 • kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny
 • przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk
 • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego
 • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie
 • na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne
 • rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą

Zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

 • aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia
 • aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu
 • aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca:

 • liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
 • zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu
 • sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
Apelujemy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii (…)”.
O Mielec Lokalnie 3115 artykułów
Naszym celem i misją zarazem jest przekazywanie informacji z terenu powiatu mieleckiego. W szczególności dotyczy to gmin: Mielec, Radomyśl Wielki, Przecław, Tuszów Narodowy, Padew Narodowa, Czermin, Borowa, Gawłuszowice i Wadowice Górne. Jesteśmy dla Was i piszemy tylko lokalnie. Nasz e-mail: biuro@mieelclokalnie.pl. Zapraszamy na nasze social media:

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.