Czy do kamienicy na starówce wprowadzą się recydywiści, narkomani i alkoholicy?W zmodernizowanej kamienicy przy ul. Mickiewicza 13 powstały tzw. mieszkania chronione, czyli dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Dlatego okoliczni mieszkańcy boją się, że odnowiony obiekt w centrum starego miasta zamieszkają recydywiści, narkomani i alkoholicy.

Renowacja kamienicy kosztowała 2 849 773 zł, z czego jednak 1 mln zł stanowiła dotacja z zewnątrz. Parter budynku zagospodarowano na cele handlowe i gastronomiczne, a na górze – na lokale chronione. Ustalono już opłaty, jakie będą uiszczać (lub nie) lokatorzy tych mieszkań.
– Im większy będzie dochód, tym większy będzie procent odpłatności za pobyt w takim mieszkaniu chronionym – tłumaczyła Grażyna Cieszyńska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. – Nie będą płacić osoby, których dochód nie przekracza kwoty kryterium, które określa ustawa. A więc w przypadku pojedynczego lokatora jest to 664 zł, a rodziny – 514 zł w przeliczeniu na osobę.
Grażyna Cieszyńska odniosła się również do obaw mieszkańców związanych z lokatorami, którzy wprowadzą się do mieszkań w kamienicy. Ludzie boją się, że to będzie tzw. margines społeczny, m.in.: recydywiści, narkomani, alkoholicy i poddani leczeniu. –  Ustawa mówi jasno, kto w takich mieszkaniach może zamieszkiwać – zaznaczyła dyrektor MOPS. – Przystępując do tego projektu musieliśmy wykazać osoby, które spełniałyby te wymogi. A więc będą to ludzie niepełnosprawni oraz ci, którzy mają trudną sytuację życiową. Zakładamy jednak, że nie będą to osoby, które będą sprawiały problemy.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.