Miasto Mielec

Pieniądze na wymianę pieców

Rozpoczął się sezon grzewczy.  Nieśmiało w Mielcu pojawiła się tzw. niska emisja. Jest to efekt tego, że ludzie świadomie lub nieświadomie podtruwają siebie i swoich sąsiadów, paląc w piecach czym popadnie. Swoje robią też przestarzałe […]