Miasto Mielec

Będzie bezpłatna kolonoskopia

Wszyscy mieszkańcy Mielca wieku 66-70 lat mają możliwość bezpłatnych badań kolonoskopowych (dolnego odcinka przewodu pokarmowego). Jest to efekt programu, który finansuje budżet miasta. Realizatorem będzie podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert. Projekt obejmuje 380 osób […]