Miasto Mielec

Pozew przeciwko dyrekcji szpitala

Związki zawodowe pielęgniarek, położnych i personelu technicznego w Szpitalu Powiatowym w Mielcu złożyły pozew zbiorowy przeciwko swemu pracodawcy. Powodem tego stanu rzeczy jest nie spełnienie przez dyrekcję placówki jednego z punktów zawartego półtora roku temu […]