Miasto Mielec

Są pieniądze dla jednostek OSP

Starostwo Powiatowej w Mielcu informuje, że Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu mogą składać wnioski o dofinansowanie na zwiększenie potencjału technicznego. Maksymalna wysokości dofinansowania zakupu wynosi 90 % kosztów, ale nie więcej niż 20 tys. […]