Miasto Mielec

Gdzie ten „Inteligentny Mielec”?

Dzięki realizacji projektu „Inteligentny Mielec” miał powstać kompleksowy system zarządzania miastem obejmujący magistrat i wszystkie podległe mu jednostki. Uruchomiony miał zostać również portal dedykowany mieszkańcom i lokalnym firmom. Wartość zadania przekracza 7,6 mln zł. System […]