Miasto Mielec

Będzie bezpłatna kolonoskopia

Wszyscy mieszkańcy Mielca wieku 66-70 lat mają możliwość bezpłatnych badań kolonoskopowych (dolnego odcinka przewodu pokarmowego). Jest to efekt programu, który finansuje budżet miasta. Realizatorem będzie podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert. Projekt obejmuje 380 osób […]

Miasto Mielec

Zapijesz, obudzisz się w Rzeszowie

Mieszkańcy Mielca, którzy w 2017 roku przesadzą z alkoholem, będą transportowani do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie. Zarezerwowano tam dla nich 15 miejsc, czyli o 5 więcej niż tym roku. Zwiększenie limitu ma związek ze zgłoszeniami […]