Powiat Mielecki

W powiecie brakuje lekarzy

Dostępność mieszkańców do mieleckich poradni specjalistycznych, które posiadają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, jest na dramatycznie niskim poziomie. Przynajmniej tak wynika z interwencji, jaką w NFZ podjęła radna powiatowa, Maria Należna. – Z informacji, jaką […]

Miasto Mielec

Na basenie brakuje ratowników?

Użytkownicy pływalni na osiedlu Smoczka skarżą się na zbyt małą liczbę ratowników na tym jedynym takim obiekcie w Mielcu. Pojawiają się opinie, że przez te braki zagrożone jest bezpieczeństwo osób korzystających z basenu. Pismo w […]

Miasto Mielec

Ciasno na pływalni na Smoczce

Po wyburzeniu starej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kusocińskiego, Mielec został tylko z jedną pływalnią krytą, na osiedlu Smoczka. Siłą rzeczy obiekt ten jest zapełniony. Ciasnotę potęgują prowadzone tam prywatne lekcje pływania. Pojawiają się wątpliwości, czy […]